Kontakt

WAMA Media Group Sp. z o.o.

NIP    7393878417

 UL. SOSNKOWSKIEGO 4 , 10-693 Olsztyn

REGON    36257501300000

biuro@wamamediagroup.pl

Numer KRS    0000577077

Spółka WAMA Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy UL. Sosnkowskiego 4 , 10-693 Olsztyn,NIP 7393878417,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 577077, wysokość kapitału zakładowego 14 000 zł.